Hyödyllistä tietoa

Täältä löydät hyödyllistä tietoa perävaunun käyttöön liittyen, esimerkiksi millaisen ajokortin perävaunun vetämiseen tarvitaan ja mitä laki sanoo asiasta. Lisäksi löydät tietoa siitä, miten lastata vaunu turvallisesti ja miten ylläpitää vaunua jotta se kestää hyvänä vuosia. Mitkä ovat Akuvaunujen takuuehdot? Täältä löydät tarvitsemasi tiedot.

Ajokorttiluokat

Pituus, leveys ja korkeus

Keskiakseliperävaunuyhdistelmä voi olla enintään 18,75 metriä, josta kuormatilojen ulkopituuksien summa enintään 15,65 metriä ja etäisyys vetoauton kuormatilan etupäästä perävaunun kuormatilan takapäähän enintään 16,40 metriä;

  1. Poikkeus voidaan myöntää ajoneuvolle, jonka leveys on enintään 2,60 metriä.
  2. Poikkeus voidaan myöntää ajoneuvolle, jonka korkeus on enintään 4,20 metriä.

Kokonaismassojen enimmäisarvot

O1–O2-luokan ajoneuvo (henkilöauton perävaunu) on henkilöiden tai tavaran kuljetukseen tai matkailutarkoituksiin valmistettu hinattava ajoneuvo. Henkilöauton perävaunut jaetaan kokonaismassan perusteella seuraaviin luokkiin:

  1. O1-luokan ajoneuvon (kevyt perävaunu) «kokonaismassa» on enintään 825 kg;
  2. O2-luokan ajoneuvon «kokonaismassa» on suurempi kuin 825 kg mutta enintään 3500 kg.

Jarrut

Perävaunut jaetaan jarrujen perusteella seuraaviin luokkiin:

  1. perävaunu, jonka kokonaismassa on enintään 825 kg, luetaan O1-luokkaan (kevyt perävaunu) jarrut ei pakolliset.
  2. perävaunu, jonka kokonaismassa on suurempi kuin 825 kg mutta enintään 3500 kg, luetaan O2-luokkaan jarrut pakolliset, ns. “lukkiutumattomat” jarrut.

Aisapaino

Sääntönä on noin 10% perävaunun painosta. Yleensä noin 30-100kg.

Jarruttomilla perävaunuilla vähempi kuin 5% perävaunun kokonaispainosta.

Väärä aisapaino heikentää ajo-ominaisuuksia ja on vaarallinen liikenteessä.

Kaikki Bestnet Oy:n valmistamat perävaunut on tyyppikatsastettu.


Ajokortti

Yhdistelmien ajokorttivaatimuksia

 

Katso lisätietoja: https://www.autoliitto.fi/tiedote/riittaako-ajokorttisi-kevytperavaunun-vetoon

 

Katsastus

Rekisteröintikatsastuksessa ei tarvitse esittää tyyppikatsastettuun malliin kuuluvaa perävaunua, jos kokonaismassa ei ylitä 825 kg.

Muut kokonaismassaltaan enintään 825 kg - 3500 kg perävaunut on katsastettava käyttöönottovuodesta laskien joka toinen vuosi.

Rekisteröinti

Rekisteröinnin edellytyksenä on, että perävaunun omistusoikeudesta esitetään asianmukainen selvitys ja perävaunulle on otettu jatkuva liikennevakutuus. Mikäli perävaunun rekisteriin merkittäväksi omistajaksi tulee joku muu kuin sen valmistaja, tulee perävaunun omistuksesta esittää luovutustodistus.

Jos perävaunun rekisteröintiasiat sekä rekisterikilpien ja rekisteriotteen vastaanottamisen hoitaa joku muu kuin rekisteriin merkittävän perävaunun omistaja, tulee kyseisellä henkilöllä olla rekisteröintiä varten valtakirja.

Katso lisätietoja: www.trafi.fi


 Reklamointioikeus

AKU-perävaunuja koskee valmistusvirheiden osalta Euroopan unionin kuluttajasuojadirektiiveistä johtuva kahden vuoden reklamointioikeus ostopäivästä alkaen. Lisäksi voidaan soveltaa kansallisia kuluttajaoikeuksia. Saadaksesi lisää tietoa kansallisista vaatimuksista ota yhteyttä oman alueesi kuluttajasuojaviranomaiseen.

Jos olet havainnut vian
Vian ilmettyä lopeta perävaunun käyttö mahdollisimman pian välttääksesi vian paheneminen!
Jätä vikaa koskeva reklamaatio perävaunun myyneelle kauppiaalle mahdollisimman pian! Liitä ongelman kuvaukseen kuvia viasta ja perävaunun oston todistava asiakirja.

Valmistusvikoina ei pidetä vaurioita tai muita ilmiöitä, jotka johtuvat:

• Käyttöohjeisiin sisältyvän tiedon laiminlyönnistä.
• Perävaunun käytöstä muuhun kuin määrätarkoitukseen tai huolimattomuuteen.
• Tieliikennesääntöjen laiminlyönnistä.
• Perävaunun luvattomasta muuttamisesta.
• Perävaunun normaalista kulumisesta/vanhenemisesta.
• Käytöstä tai säilytyksestä korrodoivassa ympäristössä.
• Perävaunua käytettäessä syntyneistä mekaanisista vaurioista.

Reklamaatiot käsitellään yhteistyössä perävaunun valmistajan edustajan kanssa. Oma-aloitteisesti hoidettuja vikojen korjauskuluja valmistaja ei korvaa.

Tulosta reklamaatiokaavake täältä

 Reklamaatioraportti.pdf